Primăria Comunei Mănăştiur, județul TimișANUNȚ DE LICITAȚIE privind concesionarea terenului in suprafata de 49,69 ha – LOT 1 si 1,19 ha - LOT 2, teren situat în extravilanul satului Pădurani, proprietate privată a Comunei Mănăștiur