Primăria Comunei Mănăştiur, județul TimișTopla

  Cuprins:

 

 

1.Prezentare generala a comunei Manastiur

2.Atestare documentara

3.Istorie locala

4. Analiza de potential

potential uman

infrastructura

economie locala

mediu inconjurator

bunastare sociala

guvernare locala

5. Misiunea strategiei de dezvoltare locala

6. Analiza SWOT pe domenii de dezvoltare strategica

7. Directii de dezvoltare- masuri si indicatori

8.Rezultatele estimate ale implementarii strategiei de dezvoltare sustenabila a comunei Manastiur

9. Lista partenerilor locali