Primăria Comunei Mănăştiur, județul TimișMănăştiur

Limita teritoriului intravilan existent a fost stabilit la data de 1 ianuarie 1990.

Comuna Manastiur detine un numar de 671 de gospodarii, care pe localitati este structurat astfel :

-  Manastiur 452 gospodarii

-  Remetea Lunca 155 gospodarii

-  Padurani 60 gospodarii

-  Topla 4 gospodarii.

Gospodariile, formate din case de locuit si anexe gospodaresti sunt amplasate cuplat pe loturi cu suprafete variabile si front la strada cuprin intre 12-50 metri. O parte din cladiri pastreaza arhitectura traditionala a zonei. Prospectele stradale bine conturate asigura spatiul necesar pentru toate dotarile stradale (carosabil, trotuare, santuri, s.a.). In toamna lui 2007, in cadrul Primariei s-a infiintat compartimentul de urbanism ; Primaria emite autorizatii de constructie, in conditiile impuse de lege, fapt ce a contribuit la cresterea numarului de constructii noi in localitate

Se doreste modernizarea trotuarelor si santurilor in intreaga comuna, in cadrul unor proiecte, in perioada 2015-2020.

Situatia zonelor construite sau destinate constructiilor in comuna, cuprinsa in evidenta cadastrala in intravilan, se prezinta astfel : -vatra localitatii Manastiur- 111,52 ha

Destinatia terenurilor in intravilanul cadastral se prezinta astfel : Analiza situatie cu privire la :

-Suprafata totala in intravilan existent pentru comuna 205,58 ha, pentru centru de comuna 111,52 ha;

-Suprafata totala extravilan / total agricol pentru comuna 3980,75 ha;

-Gradini/arabil pentru comuna 1709,11 ha;

-Pasuni pentru comuna 915,47 ha; 

-Fanete pentru comuna 263,62 ha;

-Livezi pentru comuna 12,55 ha;

-Paduri pentru comuna 1080 ha;

-Ape si balti pentru comuna 40,49 ha;

-Neproductiv pentru comuna 8,61 ha;

-Drumuri si cai ferate pentru comuna 90,72 ha;

-Curti si constructii pentru comuna 71, 36 ha;

-Numar locuninte pentru comuna 609, nr. pentru centru de comuna 425 nr.

Serviciile publice existente in comuna sunt: Manastiur: - Primaria - Post Politie - Scoala generala cu cls. I-VIII - Gradinita cu PN - Oficiul Postal - Dispensar uman si veterinar - Biblioteci (2) - Camin Cultural - Biserici (3) - Statie CFR - Teren sport

Toate localitatile comunei (mai putin localitatea Topla) sunt alimentate cu energie electrica din sistemul energetic national prin intermediul retelelor de medie tensiune de 20 KV, posturi de transformare de 20/0,4 KV si retele de distributie de joasa tensiune pe toata lungimea arterelor stradale.

Toate gosospodariile populatiei sunt alimentate cu energie electrica. Incintele economice ale societatilor comerciale sunt de asemenea alimentate prin racordare la reteaua de medie tensiune cu posturi de transformare de capacitate corespunzatoare consumurilor tehnologice avizate. Incalzirea locuitorilor se face (preponderent) cu lemne. In general, se poate spune ca localnicii au in proprietate personala locuintele in care traiesc. In ceea ce priveste nivelul mediu al costurilor legate de intretinerea locuintei raportate la venitul mediu al gospodariei putem spune ca acestea (costurile de intretinere) depasesc in unele cazurilor posibilitatile oferite de venituri.

In ultimul secol, folosirea energiei din combustibili fosili (petrol, gaz, cabuni: prin ardere), a avut efecte dezastruoase asupra mediului, mai mari decat orice activitate umana din istorie: acumularea de gaze nocive in atmosfera, ceea ce a declansat procese (poate ireversibile), precum: subtierea stratului de ozon, incalizirea globala, etc.

De aceea, utilizarea unor surse alternative de energie, devine tot mai importanta/relevanta pentru lumea de azi. Aceste surse, precum: soarele vantul, practic nu se consuma, si se numesc: energii regenerabile. Produc emisii mult mai putine, reduc poluarea chimica, termica, radioactica si sunt disponibile, teoretic oriunde pe glob. Mai sunt cunoscute si ca surse alternative sau neconventionale. Tipurile de energie alternativa sunt: energia solara, energia eoliana, hidroenergia, energia valurilor, energia geotermala, bioenergia (biocombustibili, reziduri animale).