Primăria Comunei Mănăştiur, județul TimișEconomie locala. Baza economica

Principalele activitati economice in cele patru localitati ale comunei sunt: prelucrarea lemnului, morarit, agricultura si cresterea animalelor.

AGRICULTURA Conform Legii 18/1991 si Legii nr.1/2000(legile Fondului Funciar), taranii trebuiau sa primeasca in proprietate 2014ha, prin eliberarea a 732 titluri de proprietate, 245-Manastiur;478 in satele Remetea-Lunca, Padurani si Topla. Pana in prezent s-au eliberat 310 titluri, din care: 217 in Manastiur si 93 in Remetea-Lunca.

In prezent, specialistii OCAOTA nu mai lucreaza pe raza comunei Manastiur si Comisia funciara comunala lucreaza la finalizarea actiunii in localitatea Remetea Lunca. Speram ca in cursul anului 2007-2008 sa putem sa definitivam eliberarea titlurilor de proprietate cu sprijinul conducerii Prefecturii Judetului Timis si a OCAOTA Timis, pentru satele Remetea-Lunca si Padurani. Factorul care franeaza cel mai mult agricultura este mecanismul defectuos al preturilor; taranii nu au o piata avantajoasa de desfacere a produselor. Principala sursa de venit este agricultura prin cultivarea cerealelor, legumelor si a altor culturi. Clima si solul sunt prielnice in special culturilor de cartofi si varza.

Referitor la zootehnie scade numarul de animale pe gospodarii si numarul de gospodarii care se ocupa cu cresterea animalelor. Gospodariile individuale, asociatiile familiale nu pot fi performante din lipsa structurilor organizatorice de valorficare a productiei agricole in conditii de eficienta, tendinta actuala fiind de practicarea a unei agriculturi de subzistenta in sectorul privat. Cresterea animalelor este o ocupatie de baza, in aceasta zona, totusi insuficient dezvoltata. Se impune asigurarea unor facilitati pentru crearea unor ferme zootehnice performante, precum si crearea structurilor organizatorice necesarea productiei si valorificarii produselor agricole.

Activitatea industriala pe teritoriul comunei este relativ dezvoltata, existand aprox. 14 societati cu activitati in diverse domenii. Activitati industriale de prelucrarea a resurselor locale de produse alimentare, cat si pentru producerea de bunuri pentru consumul local, inclusiv lucrul la domiciliu in mici ateliere, pot asigura conditii de dezvoltare rurala.